Hartelijk bedankt voor uw inschrijving!

 
 
U ontvangt van ons een e-mail met een uitnodiging tot betaling van de coöperatieve B-aandelen van North Sea Wind die u wil aankopen. De datum van ontvangst van de gelden op de bankrekening van North Sea Wind zal gelden als datum van inschrijving.

Na uw betaling en na aanvaarding van uw toetreding als vennoot door de raad van bestuur van North Sea Wind wordt uw verrichting opgenomen in het aandelenregister. De aanvaarding van de toetreding als vennoot zal uiterlijk binnen 15 werkdagen na de afsluiting van het aanbod (op 23 november 2019, behoudens vervroegde afsluiting) gecommuniceerd worden. U zal ook een uittreksel per e-mail ontvangen met de mededeling van uw aandeelhoudersnummer en van het aantal verworven B-aandelen.