Aanmelden voor stemming op afstand m.b.t. de gewone algemene vergadering van 14 mei 2020

De stemming op afstand m.b.t. de gewone algemene vergadering is afgesloten sinds 13 mei 2020 om 17 uur.