Over North Sea Wind

 
 

Investeren in wind. Iedereen wind erbij.

North Sea Wind is een erkende coöperatieve vennootschap die in 2018 werd opgericht door Parkwind, Et. Fr. Colruyt et Korys Investments. North Sea Wind biedt via burgerparticipatie het brede publiek de kans om onrechtstreeks mee te investeren in offshore windenergieprojecten en om op die manier deel uit te maken van duurzame verandering. We zijn het immers verschuldigd aan de komende generaties om niet langer alleen maar na te denken over oplossingen, maar ook daadwerkelijk actie te ondernemen.

Om die reden heeft North Sea Wind elke in België gedomicilieerde natuurlijke persoon tussen 9 juli 2019 en 23 november 2019 de kans geboden in te tekenen op haar openbare aanbieding van B-aandelen. Eén aandeel B kostte 10 euro. Het minimale intekenbedrag lag op 250 euro per persoon. Het maximale op 5.000 euro per persoon. Het bruto actuarieel rendement per aandeel wordt geraamd op ongeveer 4% over de looptijd van de investering.

North Sea Wind haalde in minder dan 5 maanden 13.195.660 euro op. Dit maakt dat North Sea Wind vandaag in België de coöperatieve is die bij het grote publiek veruit het meeste geld heeft opgehaald om te investeren in groene energie. Bovendien verhoogden Et. Fr. Colruyt en Korys Investments dat opgehaalde bedrag kort na afsluiting van het aanbod tot 15 miljoen euro.

Mennomulder com 111

Doel

Met dat totaalbedrag heeft North Sea Wind op 1 december 2019 een lening met een principiële duurtijd van 7 jaar verstrekt aan Parkwind. Die lening zal door Parkwind worden aangewend voor het onderhoud van bestaande offshore windenergieparken in de Belgische exclusieve zone in de Noordzee alsook voor de bouw van hernieuwbare energieparken op zee.

Nobelwind loadout 2017 54

Sensibiliseren

Naast investeren, wil North Sea Wind ook sensibiliseren. We engageren ons om het gebruik van duurzame en/of hernieuwbare energie, en offshore windenergie in het bijzonder, te promoten en onze aandeelhouders ook te informeren over efficiënt en zuinig energiegebruik. Zo kan het maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieproductie alleen maar verder groeien – een positieve zaak in het licht van de klimaatdoelstellingen!

Nobelwind loadout 2017 311

Over Parkwind

Unieke 360°-aanpak

Parkwind werd in 2012 opgericht en genoot vrij snel internationaal aanzien voor zijn unieke 360°-aanpak: het bedrijf ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert immers zelf zijn offshore windparken. De 3 reeds operationele offshore windparken – Belwind, Northwind en Nobelwind - liggen op ongeveer 40-50 km voor de Belgische kust, in een zone van 200 km² die door de Belgische overheid is aangeduid om de ontwikkeling van offshore windenergie te bevorderen. Deze drie windparken van Parkwind zijn in totaal goed voor 546 MW aan groene energie. Hiermee kunnen gemiddeld 604.000 Belgische gezinnen een jaar lang van groene stroom voorzien worden!

Naamloos

Nieuw windmolenpark Northwester 2

In mei 2020 heeft Parkwind de bouw van zijn vierde project gefinaliseerd: Northwester 2 is met zijn 23 turbines goed voor nog eens 219 MW aan groene energie. De totale capaciteit van het bedrijf komt daarmee op 771 MW, waarmee Parkwind zijn positie als grootste speler in de productie van Belgische offshore windenergie handhaaft.

Naamloos 154

Internationale ambities

Maar het bedrijf richt haar blik verder dan de Belgische horizon: met de ontwikkeling van Arcadis Ost (Duitsland) – goed voor 247 MW – en Oriel (Ierland) – maximum 330 MW – toont Parkwind dat het ook internationale ambities heeft. En Parkwind kijk uit naar nieuwe opportuniteiten in binnen- en buitenland om met zijn ervaring en expertise te blijven bijdragen aan de plaats van offshore windenergie in de energiemix. Zijn sterke aandeelhouders - Colruyt Group en Korys - het investeringsbedrijf van de Colruyt familie - ondersteunen die ambitie van Parkwind om nog verder te groeien, nieuwe internationale markten aan te boren en ook het potentieel van andere hernieuwbare energiebronnen te onderzoeken.

Nobelwind loadout 2017 443