Waarom offshore windenergie

 
 
Wat is groene energie? Drijft zo'n windturbine op zee? Hoe help jij daaraan mee?

Tijdens de opeenvolgende lockdowns kreeg onze thuis meer dan één nieuwe rol. Het is naast ons kantoor nu ook de school en speelplaats van de (klein)kinderen, ons restaurant en de bioscoop. Thuiswerken heeft ook aan mijn bureau tot vele nieuwsgierige blikken en pertinente vragen geleid. Nu kinderen ons een hele dag kunnen observeren, doen ze ons stil staan bij de essentie van onze job. Soms starten de eenvoudigste vragen de langste discussies: Wat is groene energie? Drijft zo’n windmolen op zee? En hoe help jij daaraan mee?

Een antwoord bieden op enkele van die vragen was de inspiratie voor deze nieuwsbrief. Een tweetal keer per jaar begrijpbare antwoorden formuleren op moeilijke vraagstukken is het doel. Deze eerste infographic (in bijlage) bevat een paar basisfeiten en -cijfers over offshore windenergie. We nodigen je uit om dit op een groter scherm te ontdekken en dagen je uit om met die weetjes - liefst virtueel - uit te pakken bij vrienden en familie. Aarzel niet om ons feedback te geven!

En laten we groots beginnen. Momenteel bezet België de 4de plaats wereldwijd qua geïnstalleerde productiecapaciteit. Met de afwerking van Parkwind’s meest recente windpark Northwester 2 en de afwerking van het SeaMade-project komen we net achter het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en China. Dit resultaat toont hoe ook België met een gecoördineerde inspanning op het vlak van beleid, technologie en investeringen samen met toekomstgerichte ondernemingen het verschil kan maken.

Een gemiddeld gezin in België heeft zijn energieverbruik de laatste 10 jaar gradueel verminderd. Dat is goed nieuws, omdat energie-efficiëntie minstens even belangrijk is voor de reductie van CO2 als groene energie. Als we dat gemiddelde koppelen aan de productie van de Parkwind-parken op zee, dan staan onze 201 windturbines in voor de elektriciteitsvraag van 800.000 gezinnen. Trouwens, op volle kracht laten onze nieuwste MHI Vestas V164 windturbines met zeven rotaties van de wieken een elektrische wagen bijna 600km ver rijden.

We vierden op 9 december de 10de verjaardag van Belwind, ons allereerste windpark. Evenveel jaren later produceren de Belgische offshore windparken samen 10% van de nationale elektriciteitsbehoefte. Al blijven de meeste uitdagingen dezelfde, we hopen de volgende 10% veel sneller te realiseren. Over de hele wereld stellen overheden torenhoge doelen voor offshore wind. Europa blijft niet achter en mikt op 450 gigawatt capaciteit tegen 2050, ca. 200x de huidige Belgische offshore windcapaciteit...

Ook al is 2020 voor velen een bijzonder en vaak moeilijk jaar geweest, het heeft ons tijd gegeven om veel en lang na te denken en prioriteiten te stellen. Meer dan ooit hoort het klimaat daarbij. Klimaatambities mee realiseren, daar blijven wij voor gaan, op zee en overal waar we onze werkplek organiseren. Jullie steun brengt een meer duurzame realiteit dichterbij. Hoe, dat kunnen jullie straks aan iedereen vertellen met deel één van deze North Sea Wind serie en anderhalve meter afstand.

TERUG